Valgte Embedsmænd

Overmester

Kate Dejbjerg Hedebroe

Undermester

Jette B. Løvenwald

Sekretær

Mandana Zarrehparvar

Kasserer

Karin Engberg

Skatmester

Sisse Veje

Storrepræsentant

Birgitte Esbensen

Storrepræsentant uden stemmeret

Vivi Olsen