Valgte Embedsmænd

Overmester

Kate Dejbjerg Hedebroe

Undermester

Jette B. Løvenwald

Sekretær

Mandana Zarrehparvar

Kasserer

Karin Engberg

Skatmester

Sisse Veje

Fungerende eksmester

Vivi Olsen

Storrepræsentant

Vivi Olsen

Storrepræsentant uden stemmeret

Anja Bay Hansen