Søsterloge nr. 62 Marguerites Historie

Kimen til dannelse af Rebekkaforeningen blev lagt den 14.juni 1973, hvor seks søstre fra Rebekkaloge nr. 11 Leonora Christine - mødtes for at drøfte de indledende formaliteter, herunder den kommende foreningens navn og adresse. 

Navnet skulle ikke være stort og højtklingende, men jævnt og beskedent, og der var enighed om at opklade foreningen efter en af den danske floras smukke blomster. Margueritten blev valgt.

Instituering af Rebekkaloge nr. 62 Marguerite blev foretaget den 24. maj 1975, hjemmehørende i Odd Fellow bygningen på Kong Georgsvej 41, 2000 Frederiksberg med mødedage hver 2. og 4. onsdag. Der var på denne dag 23 søstre og én bror. Endvidere blev indviet to søstre, så logen talte 25 søstre og én bror. 

Logen havde dejlige år på Kong Georgsvej, men flyttede til Odd Fellow Palæet i Bredegade efter at Palæet var genopført i 1994.