Søsterloge nr. 62 Marguerites Historie

Kimen til dannelse af Rebekkaforeningen blev lagt den 14. juni 1973, hvor seks søstre fra Rebekkaloge nr. 11 Leonora Christine - mødtes til ved drøfte de indledende formaliteter, herunder den kommende foreningens navn og adresse. 

Navnet skulle ikke være stort og højtklingende, mænd jævnt og beskedent, og der var oplyst om opklade foreninger efter og af danske floras smukke blomster. Margueritten  blev valgt.

Instituering af Rebekkaloge nr. 62 Marguerite blev foretaget den 24. maj 1975, hjemmehørende i Odd Fellow bygningen på Kong Georgsvej 41, 2000 Frederiksberg med mødedage hver 2. og 4. onsdag. Der var på denne dag 23 søster og én bror. Endvidere blev indviet til søstre, så logte talte 25 søstre og én bror. 

Logen blev skrevet dejlige år på Kong Georgsvej, mænd flyver til Odd Fellow Palæet i Bredegade efter ved Palæet var genopført i 1994.