Velkommen til søsterloge nr. 62 Marguerite I.O.O.F.

Odd Fellow Ordenens fundament er de tre kædeled Venskab - Kærlighed - Sandhed, symboliseret ved de tre ringe. Det er dette livsprincip, der præger en logeaften. Vi bestræber os på, at være bedre medmennesker. Det helt unikke netværk styrker vores livskvalitet. 

En logeaften består af to dele. En formel del, som afvikles efter en forretningsorden og en uformel del med et selskabeligt samvær, præget af venskabelig hygge. Den selskabelige del af en logeaften regnes for lige så vigtig som mødet i logesalen. Det er ved den selskabelige del, man lærer sine søstre at kende, og hvor mange har fundet sig venskaber for livet.

Vi hører foredrag af forskellige karakter. Vi er så heldige at have mange dygtige, vidende og spændende søstre i logen som har gode fortællinger og dele med med os andre. Vi har også foredrag udefra. 

Vi har mødedage to gange om måneden, den 2. og 4. onsdag fra september til medio maj. Møderne begynder kl 19:00. Efter mødet i salen som typisk vare fra 1-2 timer samles vi selskabslokalet, hvor vi spiser og hygger os sammen. En fast del af det logemøde er , at vi synger sange både i salen og ved det selskabelige. Det gør én glad og feststemt at synge. Mødet slutter altid mellem 22:30 -23:00.

Udover logeafterne har vi to årlige festdage, hvor vi kan invitere vores ægtefæller/samlever eller en bekendt med. Det er vores årlige skovtur osm foregå udenfor Palæet og vores julestemning som forgår i Palæet.

Derudover er der også et sommermøde, der holdes privat og nogle gange besøger vi også andre loger, både i og udenfor distriktet. Balndt andet har vi besøgt en loge i Trelleborg og vi har en venskabsloge i Lillestrøm i Norge og en venskabsloge i Isafjordúr på Island. 

Søsterloge nr. 62 Marguerite er en velfungerende loge der tager hånd om det enkelte menneske. Vi er i øjeblikket ca. 50 medlemmer af logen fordelt på kvinder i alle aldre og med forskellige baggrunde.